Kungskobra Reptil

Denna massiva orm finns mestadels i Asien. Den växer upp till en längd av 18 fot och producerar en stor mängd gift, vilket dock inte är extremt giftigt. Betydligt, mängden gift en välvuxen vuxen king cobra släpper på ett försök kan döda runt 20 personer! Om körtlarna hos en kungskobra pumpas kan den fylla nästan ¼ av ett glas med gift.

Här finner du mer om detta på Reptil.se