Bäst Plats för VPN tjänster

Plats och jurisdiktion är två viktiga funktioner som förbises många gånger. https://snorbilligt.se/ är skyldiga att lyda lokala lagar och förordningar. Som köpare bör du vara medveten om dessa lagar, och om VPN-leverantören följer reglerna eller inte eftersom det kan påverka din integritet.

Teoretiskt spelar inte behörighet någon roll om leverantörens sekretesspolicy är vattentät. Med detta nämns, en legitim VPN-leverantör kommer att ha tydliga förfaranden som svar på brottsbekämpning, oavsett loggning politik de har genomfört. Alla dessa förfaranden måste vara tillgängliga offentligt med nödvändiga åtgärder för att skydda användarens datasekretess om tredje part begär åtkomst till servrarna.